LIVE: Kaart Corona Zambia | Vakantieadvies, cijfers

0
31
Aantal Coronavirus besmettingen in Zambia


Onveilige gebieden
Rood: niet reizen

Reis niet naar de grensgebieden met de Democratische Republiek Congo, Angola en Mozambique. In deze grensgebieden liggen landmijnen. Vooral buiten de hoofdwegen. Dit advies geldt niet voor de grensgebieden met Botswana, Zimbabwe, Malawi en Tanzania. Hier kunt u wel veilig reizen.

Oranje: alleen noodzakelijke reizen

De lokale overheid neemt maatregelen in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen.

Er zijn in de overige gebieden in Zambia veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Dit komt door criminaliteit.

Criminaliteit

In Zambia komt gewelddadige criminaliteit voor. Er is een toename van gewelddadige incidenten in de hoofdstad Lusaka. Wees alert als u zich met de auto verplaatst, vooral na zonsondergang. Gewapende bendes stelen auto’s waar mensen nog inzitten (‘carjacking‘). U wordt klem gereden en gedwongen uw auto af te staan. Dit gebeurt vooral na zonsondergang. Let in de auto op wat er in uw omgeving gebeurt. Ga niet naar afgelegen plaatsen waar u gemakkelijk de weg kan worden afgesneden.

Pas ook op voor kleine criminaliteit. Tasjesroof en inbraken in geparkeerde auto’s komen vaak voor. Wees voorzichtig als u toch na zonsondergang de straat op gaat.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Ga bij voorkeur niet na zonsondergang de straat op. Ook niet om te reizen.
  • Wees overdag op uw hoede en loop bij voorkeur niet alleen over straat.
  • Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten op uw lichaam. Bijvoorbeeld in een cash belt.
  • Draag geen opvallende horloges, sieraden of juwelen.
  • Bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek.
  • Houd de deuren van de auto altijd op slot en sluit de ramen, ook tijdens het rijden.
  • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.
Demonstraties

De politie treedt bij onrust vaak stevig op. Vermijd demonstraties. Wees alert en volg de ontwikkelingen through de media.

Natuurgeweld

Van november tot en met maart kan regen voor wateroverlast en overstromingen zorgen. Toegangswegen kunnen slecht begaanbaar zijn. Sommige gebieden kunnen zelfs helemaal onbereikbaar zijn. Tijdens overstromingen is er vaak een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Reist u buiten de steden? Zorg dat u vooraf op de hoogte bent van de toestand van de wegen. Blijf op de hoogte en volg de lokale media.

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in Zambia en is er een noodsituatie? Laat uw familie/vrienden dan weten hoe het met u gaat. Volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met de ambassade through +31 247 247 247, of through Twitter @24/7BZ.
Check main site